[email protected]

A Minőségi pillanatoktól a minőségi életig című konferencia keretében a sérült gyermeket nevelő nők vonatkozásában elemeztük a munkaerő-piaci lehetőségeket és a családok számára rendelkezésre álló, az ellátórendszer által biztosított és piaci alapon igénybe vehető  kiegészítő szolgáltatásokat.

A munkavállalást a nők esetében több tényező határozza meg, a sérült gyermeket nevelő nők esetén ezek bármelyikének hiánya is teljesen ellehetetlenítő tényező:

 • gyerek állapota
 • a gyerek oktatási rendszerben töltött ideje – 23 éves kor felett erre nincs lehetőség, a fejlesztést, aktivitást biztosító elhelyezés lehetősége alacsony
 • kiegészítő szolgáltatások (támogató szolgálat, gyerekfelügyelet)
 • családi és párkapcsolati helyzet (családi kapcsolatok ritkulnak, apa a kenyérkereső)
 • anyagi kiszolgáltatottság (GYOD, ápolási díj segélynek minősül, munkavállalás feltéteeit meghatározza, de mégis az egyetlen saját jogú jövedelem)
 • önbecsülés, önbizalom hiánya – több év, évtized távol a munkaerő-piactól
 • atipikus munkalehetőségek hiánya
 • megkülönböztetés, előítélet , akárcsak a kisgyermekes munkavállalókkal kapcsolatban

A munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek számára nehéz a sérült gyermeket nevelő nők munkavállalói sajátosságainak meghatározása – ez lett a konferencia egyik továbblépési pontja: érzékenyítés információátadás szükséges a munkáltatók számára, hogy a foglalkoztatási igény nagyobb legyen. A Motiváció Alapítvány részéről Tánczos Zsuzsa elmondta, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatás keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalókon kívül más sérülékeny munkavállalói csoport számára is elérhetőek. Győri Eszter bemutatta az Incorpora Magyarország programot, amelynek keretében civil szervezetekkel működnek együtt, akik különböző hátrányos helyzetű célcsoportok munkaerő-piaci reintegrációját végzik.

 

A konferencia második napján az állami támogatással és piaci alapon működő, sérült gyereket nevelő családok számára nyújtott kiegészítő szolgáltatások értékeléséről beszéltünk. Meghívott vendégeink: Helmeczi Erika (Motiváció Alapítvány, Támogató szolgálat vezető) és Kazinczy Anna (ÉFOÉSZ Otthoni Segítségnyújtás program vezető) áttekintettük azokat a rendszerszintű feltételeket, amelyek a szolgáltatások működését meghatározzák: jogosultság, finanszírozás, folyamatos működést meghatározó szempontok. A hálózati működést mindkét esetben civil szervezetek biztosítják, ugyanakkor az a tény, hogy ezeket a szolgáltatásokat nem kötelező biztosítani, és az országon belül eltérő területi sajátosságok vannak, eltérő a szervezetek egyéb erőforrása és vállalt feladatcsomagjai, eltérő lehet a szolgáltatások gyakorisága, és akár ára is. A résztvevők és a meghívott vendégeink közös beszélgetéséből az a javaslat fogalmazódott meg, hogy legyen olyan egyértelmű, a működésről, működtetésről és alapinformációkról szóló tájékoztató, amely az érintettek számára egyértelmű eligazítást nyújt, valamint szükséges a családsegítő központok, védőnői hálózat érzékenyítése – annak érdekében, hogy az érintettek az információkhoz hozzájussanak.

Nagyon örülünk a közös gondolkodásnak és elindult párbeszédnek, ami megvalósult a Minőségi pillanatoktól a minőségi életig című konferenciánkon. A konferenciát abból a célból is rendeztük, hogy elkezdjük az együttműködéseket azokon a fő témakörökön keresztül, amit konklúzióként az egyes napokon levontunk. Az érintett, a sérült gyermeket nevelő nők helyzetét, mozgásterét és döntéseit meghatározó témákról mindkét nap nagyon hasznos tudásátadás és tisztázó beszélgetés valósult meg.

A munkavállalás témájában több kezdeményezés és tapasztalat megosztása után két főbb témakör rajzolódott ki:

 • a sérült gyermeket nevelő nők munkavállalói csoportjának sajátosságairól szélesebb körű tudás és ismeretek átadása a munkáltatóknak – ez nem valósulhat meg az érintettek bevonása, tapasztalatainak aktuális összegzése és a munkaerő-piaci folyamatok követése nélkül.
 • a saját jogú jövedelemhez jutás és az atipikus munkaformák lehetőségeinek megteremtése annak érdekében, hogy a sérült gyereket nevelő nők szaktudása újra visszakerüljön a munkaerő-piacra

Az ellátórendszerrel és kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos témakörökben megfogalmazódott konklúziók:

 • a jogosultság a Támogató szolgálat és az Otthoni segítségnyújtás esetén nem a bevételektől függ
 • A működtetés feltételei nagyon szigorúan szabályozottak (rugalmasság, költségek, működtetési folyamatosság) szempontjából – erről az alapinformációkat mindenképpen összefoglaljuk és a honlapunkon elérhetővé tesszük, mert a nem egységes információ okoz sokszor félreértéseket
 • Fontos információs központok a Családsegítő Szolgálatok az érintett szülőknek – az együttműködést ezen a területen érdemes lenne szorosabbá tenni.
 • A piaci szolgáltatások esetén az innovációk (Kikapcs Alapítvány programja, Lélegzetnyi idő) nagy hiányterületet pótol, az együttműködésekkel egymást erősítő módon tudnánk az érintett családokat támogatni.

Mivel a Találj Magadra Egyesület a továbbiakban is az egymást kiegészítő tevékenységek hatékony együttműködését segítve kívánja a tevékenységeit megvalósítani a missziója és céljai megvalósításához, ezért további eseményekre várunk titeket.

 

Ajánlott cikkek