[email protected]

Két napos minikonferencia
a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők és családok lehetőségeiről

A két napos minikonferencia során a családok – elsősorban a sérült gyermeket nevelő nők – szempontjából áttekintjük, majd egy közös beszélgetés keretében megvitatjuk, értékeljük a minőségi életfeltételek (közösségi és munkaerő-piaci lehetőségek, rekreáció, ellátórendszer működése, szükségletalapú kezdeményezések stb.) megvalósulását, megvalósíthatóságát.

Várjuk a résztvevőket az ellátórendszer, a civil szervezetek, a munkaerő-piaci szereplők részéről és természetesen az érintett szülőket, mert a célunk egy közös párbeszéd kialakítása.

2020. január 27. 9.00-12.00
A munkavállalás és a saját jogú jövedelem esélyei

A gondozási feladatokat ellátó nők a munkaerő-piacon többszörösen is hátrányos helyzetben vannak. A sérült gyermeket nevelő anyák sokszor tapasztalnak hátrányos megkülönböztetést és bizalmatlanságot jellemző a munkáltatók részéről. Az atipikus munkaformák hiánya is nehezíti a helyzetet, mivel – a szinte kizárólag a nőkre háruló – gondozási feladatokkal rendkívül nehéz összeegyeztetni a munkavégzést. Tovább korlátozza a lehetőségeket a GyOD igénylése esetén engedélyezett napi munkaóra-keret. A GYOD-ot mint egyetlen saját jogú jövedelmet pedig segélyként folyósítják, ami kizárja az önrendelkezés további formáit (pl. hitelfelvétel), ezáltal az állami juttatásoktól és a másik fél keresetétől teszi függővé a nőket. A GYOD-ban részesülőket kizárják a támogatott foglalkoztatási programokból is. A munkavégzéshez kötött családsegítő juttatásokból a sérült gyermeket nevelő családok és nők korlátozottan részesülnek.
A munkaerő-piacról kikerülő nők és különösen a sérült gyermeket nevelő nők tudása, képzettsége nem hasznosul a munkaerő-piacon. Önbecsülésük csökken, kiszolgáltatott anyagi helyzetükben pedig az önálló vállalkozás indítása is kockázatos.
A minikonferencia keretében arra keressük a választ, milyen feltételekkel lehet ezt a sokrétű tudást a munkaerő-piacon hasznosítani, milyen feltételei vannak a munkaerő-piaci részvételnek és kinek milyen felelőssége, vállalása, javaslata van az érintett szereplők közül?
Várjuk munkáltatók, szervezetek és érdeklődők részvételét, annak érdekében, hogy a közös diskurzusban minél jobban megismerjük egymás álláspontját, kihívásait és szempontjait.

A minikonferencia első napjának programja:
9.00 – Köszöntő

9.10 – Munkaerő-piaci és anyagi kiszolgáltatottság – ennek okai és hatásai
Kánya Kinga – Találj Magadra Egyesület

9.40 – Munkaerő-piaci szolgáltatások sérült gyermeket nevelő nőknek – dilemmák és kérdések (kerekasztal beszélgetés)

Tánczos Zsuzsa – Motiváció Alapítvány, munkaerő-piaci szolgáltatások vezetője
Győri Eszter – Incorpora Magyarország koordinátora

10.45 – szünet

11.00 – Sajátjogú jövedelem – nem segély
Vállalkozások, munkaerő-piaci kezdeményezések, továbblépési lehetőségek
Bemutatjuk a Találj Magadra Egyesület társadalmi vállalkozás kezdeményezését, amelyet kifejezetten a sérült gyermeket nevelő anyák tudására, értékeire építve és önálló érvényesülésük érdekében dolgoztunk ki.

Közös beszélgetés a résztvevőkkel – javaslatok megfogalmazása.
12.00 – További lépések megfogalmazása és zárás

Január 28. 9.00-12.00
Minőségi élet – nonstop rendelkezésre állás helyett rendelkezésre álló szolgáltatások

A Találj Magadra Egyesület harmadik éve valósítja meg a Lélegzetnyi idő programot, amelynek keretében sérült gyermeket nevelő nők kapnak szakszerű gyerekfelügyeletet és ezen keresztül szabadidőt, amit magukra fordíthatnak. A program iránti érdeklődés mértéke igazolja újra és újra, mekkora szükség van a folyamatos rendelkezésre állás mellett azokra a kiegészítő szolgáltatásokra, amelyek tehermentesítik őket, és amelyek – sokszor átláthatatlan okokból – korlátozottan vehetők igénybe. A működtetők a forráshiányos helyzet miatt hosszú távon nem tervezhető szolgáltatást tudnak biztosítani.
A konferencia keretében azzal foglalkozunk, hogy milyen formái vannak a családok és elsősorban az anyák tehermentesítésének az ellátórendszerben? Milyen módon lehet átfogó információkat kapni és tájékozódni az érintetteknek, hogyan lehet átláthatóvá tenni a rendszert? Mi történik a lefedetlen területekkel? Milyen kiegészítő szolgáltatásokat biztosító szereplők vannak az ellátórendszeren kívül? Gyakran találkozunk azzal is, hogy önmagában az információhoz jutás is nehézségekbe ütközik, a szülők nehezen tudnak eligazodni a rendszerben.
Ezekre a kérdésekre és helyzetekre keressük a választ és megoldási irányokat az ellátórendszer, a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és az érintettek bevonásával.

A minikonferencia második napjának programja:

9.00 – Köszöntő

9.10 – Tapasztalatok a rendelkezésre álló kiegészítő szolgáltatásokról – sérült gyermeket gondozó anyák és családok tapasztalatai: a Találj Magadra Egyesület felmérésének bemutatása
Csiznier-Kovács Andrea, Láng Edina – Találj Magadra Egyesület

9.45. Szükségletek és kihívások – kerekasztal beszélgetés
Helmeczi Erika – a Motiváció Alapítvány Támogató Szolgálatának vezetője
Kazinczy Anna – a Fecske Szolgálat szakmai vezetője

10.45 – Szünet

11.00 – Innovatív kezdeményezések – piaci alapon és támogatott formában
Innovációk bemutatkozása:
Bárdó Luca, Környei Viktória – Kikapcs program
Csiznier-Kovács Andrea, Láng Edina: – Lélegzetnyi idő program

Közös beszélgetés a résztvevőkkel – javaslatok megfogalmazása.
12.00 További lépések és zárás

A konferenciákon való részvétel ingyenes, kérjük jelezze részvételi szándékát az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN5I4IQAXjHuk2-zsmE7ypRiSNw55fyMcenLuulq-WLxc0_w/viewform

Ajánlott cikkek